Tidligere brannforumsmøter

Informasjon om møter etter 04.12.2012 finner du på vår Facebookside

04.12.12 - Produktdokumentasjon, evakueringsplaner og nytt kontrollregime, hos SINTEF NBL

-          Produktdokumentasjonen (Atle W Heskestad, SINTEF NBL)

-          Evakueringsplaner (Rune Berglund, Firesafe Consulting), presentasjon her

-          Nytt kontrollregime 01.01.2013 (Trine Lill Johansen, Trondheim kommune), presentasjon her

-          Informasjon fra styret, nye styremedlemmer m.m (Trond Jakobsen, Trondheim eiendom)

 

 

06.06.12 - Brannsikring av ventilasjonsanlegg og brannrådgivning før og nå, hos Sweco

-         Presentasjon av vertskapet (Eirik Aune, Sweco)

-         Ny veileder for brannsikring av ventilasjonsanlegg (Geir Jensen, COWI), presentasjon finner dere her

-         Brannsikring av ventilasjonsanlegg, hvilke praktiske konsekvenser får det for produkter ? (Sturla Ingebritsen, Systemair)

-         Brannrådgivning før og nå, hvordan har faget utviklet seg de siste 20 årene (Arve Haugan, Teknoconsult)

 

 

23.11.11 - Nye krav i Tek 10 til brannalarmanlegg og ledesystemer , hos Siemens

-         Presentasjon av vertskapet (Siemens)

-         Brannalarmanlegg, nye krav, produkter, brannalarmanlegg i leilighetsbygg etc. (Egil Kjøsnes, Siemens)

-         Ledesystem, nye krav, NS3926 etc. (Geir Drangsholt, TekØk)

 

 

09.06.11 - Produktdokumentasjon m.m, hos SINTEF NBL

-          Innledning om produktdokumentasjonens betydning for faktisk sikkerhet (Atle Heskestad)

-          Presentasjon av prNS 8450 ”kontrollstandarden” som kommer neste sommer; vil praksis endres, hvor og hvordan? (Geir Drangsholt)

-          Presentasjon av ny byggevareforordning og nye krav til CE-merking (Svein Baade)

-          Kaffepause

-          Gjennomgang av de mest kjente branntestene, samt omvisning (Atle W H)

 

 

18.11.10 - temamøte om slokkeanlegg, Nova kinosenter

-  Vanntåke v/ Ragnar Vighus, SINTEF NBL

-  Gasslokkeanlegg, inertgass v/ Tor Eystein Hovda, Fire Eater AS, presentasjon finner dere her

-  Sprinkleranlegg v/ Ingrid Alvsåker, COWI

 

 

03.11.09 - Branntesting, plastmaterialer og brann, biopeiser etc., hos hos SINTEF NBL

- Informasjon om SINTEF NBL v/ Atle W Heskestad.

- Omvisning NBL, branntesting, plastmaterialer og brann,  biopeiser etc. v/ Atle W Heskestad.m.fl., presentasjon finner dere her

 

 

15.06.09 - ROS arbeid hos TBRT, utforming av rømningsveier etc., Nova kinosenter

- Informasjon om Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT), ROS arbeid hos TBRT og ny stortingsmedling om brann v/ brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen.

- Informasjon om BFO (brannfaglig fellesorganisasjon) ved Jan Erik Storødegård, Autronica

- Blir rømningsveier planlagt for vanlige brukere eller turnere? Mari Østgaard, Firesafe AS

 

 

03.12.08 - Branntesting av materialer, erfaring fra branner etc., hos hos SINTEF NBL

- Testing av materialer, branntekniske klassifiseringer etc v/ Anne-Steen Hansen SINTEF NBL

- Erfaring fra branner, brannetterforskning, rettsak fra 2004 mht. brann i solstudio i Bergen etc.v/ Kjell Schmidt Pedersen

 

 

06.05.08 - Branntetting, brannisolering og brannsikring av loft/fasader, hos Glava AS i Stjørdal

 

- Omvisning på Glava fabrikken.

- Brannsikring av ventilasjonsanlegg med hovedvekt på nye regler om brannetting og brannisolering (Henrik Stene, Glava AS), presentasjoner finner dere her

- Ny norsk teknologi mht. brannsikring av loft, fasader, ventilasjonsåpninger etc (Eivind Elnan, Securo AS), presentasjoner finner dere her

14.11.07 - Ny brannstasjonsstruktur og IKS, tre i fasader og etterlysende ledesystemer, Nova kinosenter

- Ny brannstasjonsstruktur i Trondheim (Håkon Grimstad, Trondheim kommune), presentasjon finner dere her

- Interkomunalt samarbeid i Midt- Norge (Leif-Erik Steen, Trondheim kommune), presentasjon finner dere her

- Tre i fasader mht. brann (Per Jostein Hovde, NTNU), presentasjon finner dere her

- Ny Lyskultur 6. utgave 2007 og ny kommende standard for etterlysende ledesystemer (Geir Drangsholt, TekØk), presentasjon finner dere her

 

17.04.07 - Brannvernlederrollen, trykksetting av trapperom og utvikling av Trondheim brann- og redning, hos COWI AS

- Brannvernlederrollen (Arve Haugan, COWI AS).

- Brannvernlederrollen (Åge Pedersen, Ranheim skole).

- Trykksetting av trapperom (Geir Jensen, COWI AS), presentasjon finner dere her

- Utvikling at Trondheim brann og redningstjeneste (Bjørn O Heieraas, Trondheim brann- og redningstjeneste).

05.12.06 - Brannalarmanlegg og trapperom, hos Siemens

- Falske alarmer fra brannalarmanlegg m.m (Egil Kjøsnes, Siemens), presentasjon finner dere her

- Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker (Ulf Danielsen, SINTEF NBL), presentasjon finner dere her

- Oppgradering av trapperom og rømningsdører i gamle bygårder (Eva Andersson, COWI AS), presentasjon finner dere her

   Rapporten - Brannsikring - trapperom i murhus fra COWI AS (for Riksantikvaren) finner dere her

29.08.06 - Gjennoppbyggingen av branntomta på Nordre, hos Reinertsen AS

- Video og bilder fra brannen (Sigbjørn Lyngdal, Trondheim brann- og redningstjeneste)

- Brannteknisk prosjektering av byggene (Øystein Meland, Reinertsen), presentasjonen finner dere her

- Passiv brannsikring (Roger Holm, Thermax)

- Tverrfaglig brannteknisk kontroll av utførelsen (Geir Drangsholt, TekØk), presentasjonen finner dere her

 

 

24.04.06 - Brannsikring av omsorgsboliger, hos Sivilforsvaret

- Brann i Omsorgsbolig i Trondheim 2005 (Jan P Stensaas, SINTEF NBL AS)

- Brannvernarbeid i helse og velferd, aktuelle problemstillinger i omsorgsboliger (Ragnar Bjørnhaug, Trondheim kommune)

- Brannvesenets syn på omsorgsboliger, Bjørn O Heieraas, Trondheim brann- og redningstjeneste)

 

 

15.11.05 - Hvordan oppfylle brannkrav i Tek i eksisterende bygg, hos COWI AS

- Branntekniske utfordringer med eksisterende bygg ut fra brannteknisk rådgivers syn (Arve Haugan, COWI AS)

- Branntekniske utfordringer med eksisterende bygg ut fra byggesakskontorets syn (Trine Lill Johansen, byggesakskontoret i Trondheim kommune)

- Branntekniske utfordringer med eksisterende bygg ut fra brannvesenets syn (Anna Karin Sunberg, Trondheim brann- og redningstjeneste)

 

 

31.05.05 - Dører og fleretasjes trebygg, hos Sivilforsvaret

- Problemstillinger rundt brann- og rømningsdører kontra inbruddssikring (Geir Bjørnstad og Tom Frigård, Beslag Consult AS)

- Fleretasjes trebygg og brann (Harald Landrø, Tresenteret NTNU)

 

 

01.03.05 - Branntetting og Trondheim brann- og redningstjeneste, hos Thermax AS

- Branntetting - praktiske utfordringer i hverdagen (Roger Holm, Thermax AS)

- Veien videre med Trondheim brann og redningstjeneste - noen utfordringer rundt forebyggende virksomhet (Bjørn Olav Heierås, Trondheim brann og redningstjeneste)

 

 

09.11.04 - Ivaretakelse av branntekniske krav og sluttprosessen i byggesaker, hos SINTEF NBL

- Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen (Ulf Danielsen, SINTEF NBL)

- Sluttprosessen i byggesaker (Bernt Lothe Andersen, Trondheim kommune - byggesakskontoret)

 

 

25.05.04 - Brannvesenets utrykning/slokkearbeid og Trondheim kommunes brannvernprosjekt, hos Sivilforsvaret

- Hva er viktig under utrykning/slokkearbeid og hvordan kan dette ivaretas i byggesaker? (Leif Gunnar Smerud, Trondheim brann og redningstjeneste)

- Trondheim kommunes brannvernprosjekt (Gunvor Skaar Kulseng, Trondheim kommune)

 

 

10.02.04 - Nye byggeregler og brannsikring av tett trehusbebyggelse, hos COWI AS

- Endrede byggeregler mht. sentral godkjenning, kontroll etc. (Endre Grimsmo, COWI AS)

- Brannsikring av tett trehusbebyggelse (Geir Jensen, COWI AS)

 

 

04.11.03 - Brannsikkerhet i driftsfasen og etterlysende ledesystemer, hos NEAS NBC

- Brannsikkerhet i driftsfasen (Øystein Meland, Reinertsen)

- Etterlysende ledesystem - bruksmuligheter og prosjekteringsforutsetninger (Geir Drangsholt, TekØk AS)

 

 

29.04.03 - Bybrannen i Trondheim, hos Gjensidige

- Hva kan vi lære av bybrannen - presentasjon (Ulf Danielsen, SINTEF NBL)

- Hva kan vi lære av bybrannen - diskusjon, video m.m. (Hestegrei, Gjensidige)

 

 

18.02.03 - Nødlys og brannsikring i byggefasen, hos Heimdal Entreprenør AS

- Nødlys (Jostein Tillereggen, Eltek)

- Branntekniske utfordringer i byggefasen (Knut Alstad, Heimdal entreprenør)

 

 

23.10.02 - Bygningsmessig brannsikring og brannalarmanlegg, hos Autronica

- Brannalarmanlegg (Føyland, Autronica)

- Produkter og løsninger til bygningsmessig brannsikring (Roger Holm, Thermax AS)

 

 

23.04.02 - Gransking og etterforskning av branner, hos SINTEF NBL

- Gransking av branner (Kjell Schmidt Pedersen, SINTEF NBL)

- Gjennomgang av noen branner (Gunnar Eide, politiet i Trondheim + Eva Andersson, COWI AS)

- Omvisning hos SINTEF NBL
 

 

19.02.02 - Brannsikring av stålkonstruksjoner og påliteligheten til sprinkleranlegg, hos COWI AS

- Isolerte stålkonstruksjoner i brannteknisk sammenheng (Ulf Danielsen, SINTEF NBL)

- Pålitelighet til sprinkleranlegg (Svein Mestvedthagen, COWI AS)

 

 

21.11.01 - Betydningen av oksygen i brannsammenheng og sikring mot katastrofebranner, hos Sivilforsvaret

- Betydning av oksygen i brannsammenheng (Ragnar Herfjord, AGA)

- Hvordan sikrer vi oss mot katastrofebranner (Atle Heskestad, NSB)

 

 

05.09.01 - Sikkerhetsnivå i brannteknisk prosjektering, hos Sivilforsvaret

- Hvilket sikkerhetsnivå skal vi ha i brannteknisk prosjektering? (Wiriam Bjørkmann, BE)

- Diskusjoner og meningsytringer

 

 

06.06.01 - Oppstartsmøte for brannforumet, hos COWI AS

- Organisering av brannforumet, valg, vedtekter etc. (Atle Heskestad, Jernbaneverket)