Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet

Oppdatert informasjon finner du på vår Facebookside. Velg «liker» så blir du automatisk oppdatert med nyheter fra forumet. https://www.facebook.com/Brannsikkerhet/

Midt - Norsk forum for brannsikkerhet er en frittstående og selvstendig ideell faglig forening innen brannfagområdet, og har som målsetting:        

  • Å være et tverrfaglig møtested for personer som arbeider innen brannfagområdet

  • Å arbeide for å øke brannfaglig kompetanse ved utveksling av forskningsresultater, fagkunnskap og praktiske erfaringer.

Dette skjer gjennom faglige foredrag, diskusjoner og private meningsytringer etc. Det koster kr 250 pr. år å være medlem av brannforumet (dekker leie av lokaler, kaffe, gaver til foredragsholdere etc.). Alle som enten jobber med brannsikkerhet eller er interessert  i det er velkommen som medlemmer. Det er ca. 100 medlemmer i brannforumet nå. Vedtektene for brannforumet finner dere her.